single

sinefil

Fr cinéphile sinemasever

sinek

<< ETü siŋek kara veya sivri sinek onom siŋ çınlama veya vınlama sesi +Ak

sinema

Fr cinéma [abb.] Fr cinématographe hareketli görüntü kaydeden cihaz (İlk kullanım: 1895 Louis Lumière, Fr. mucit.) § EYun kínema κίνεμα zhareket (EYun kinéō κινέω zhareket etmek, devinmek +ma(t) ) EYun grapheús γραφεύς zyazar, yazan

sinematek

Fr cinémathèque sinema kütüphanesi (İlk kullanım: 1936 Henri Langlois, Fr. sinema tarihçisi.) § Fr cinéma sinema EYun thḗkē θήκη zdepo, mağaza

sinerji

Fr synérgie İng synergy birlikte işleme, güç birliği EYun synérgeia συνέργεια za.a. EYun syn+ érgō έργω zişlemek, çalışmak

single

"tenis terimi" [ Milliyet - gazete, 1953]
Yeni bir tenis yıldızı doğuyor ... Amerikan kortunun single (tek) maçlarını kazandığı gibi "plak endüstrisi terimi" [ Milliyet - gazete, 1992]
45'liklerin daha modern boyutu olan single kasetler "... eşi veya sevgilisi olmayan" [ Hürriyet - gazete, 1999]
Türkiye'nin ilk ‘single’ kulübü kuruldu, bekarların aklı karıştı

İng single tek, tekli şey Lat singulus a.a. << Lat *sim-culus «tek-çik»

Not: Karş. Lat sim-plex "tek-kat" > "basit" > İng simple "basit".


10.08.2017
sini

Fa sīnī سينى zbüyük bakır tepsi

sinik

Fr cynique kuşkucu EYun kynikós κυνικός z«köpekçi», Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse EYun kýon, kyno- κύον, κυνο- zköpek +ik° << HAvr *ḱwóns a.a.

sinir

<< ETü siŋir sinir, kas tendonu, kas ≈ Ave snāvarə sinir, kas tendonu ≈ Toh sñaura/sñor a.a. << HAvr *snḗh₁wr̥ (*snḗwr̥) a.a. HAvr *(s)neh₁- (*(s)nē-) dokumak, örmek, eğirmek

sinkaf

§ Ar sīn سين zArap alfabesinde s harfi (Aram şin diş, Arami alfabesinde ş harfi, ש ) Ar kāf كاف zArap alfabesinde k harfi (Aram kaph avuç, çanak, Arami alfabesinde k harfi, כ )

sinod

Fr synode kilise meclisi EYun sýnodos σύνοδος z1. yol kavşağı, 2. buluşma, toplantı, meclis EYun syn+ ʰodós ὁδός zyol