sin2

simülasyon

Fr/İng simulation «gibi yapma», benzeştirme, taklit etme Lat simulatio a.a. Lat simulare [den.] aynı biçimde olmak, taklit etmek, yalandan yapmak +(t)ion Lat simul bir, beraber, aynı << HAvr *sem- a.a.

simültane

Fr simultané eş zamanlı, aynı zamanda olan OLat simultaneus Lat simul bir, beraber

simya

Ar sīmyāˀ سيمياء z [#smy] büyü, sihir Aram sīmiyā סימיא za.a. EYun sēmeîa σημεῖα z [çoğ.] simgeler, (gizli) anlamlar EYun sēmeîon σημεῖον zsimge, işaret EYun sḗma σήμα zişaret, gösterge +ion

sin|mek

<< ETü siŋ- emilmek, hazmolunmak, içine işlemek ≈? ETü süŋ- saklanmak, batmak

sin1

Ar sinn سنّ z [#snn] 1. diş, 2. yaş, ömür süresi ≈ İbr/Aram şēn/şinnā שננ zdiş

sin2

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
ölüg kişi üçün sın orun [ölü kişi için mezar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sınka kirüp kirü yanmas [mezara giren geri gelmez] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
siŋ سيك: Çukur, mezar. İhtiyaten nūnla yazılır [!].

<< ETü sın/sin 1. kesim, boy, 2. kabir, mezar <? ETü sı- kesmek, kısaltmak +In

 sı-

Not: Yaygın görüşe nazaran "mezar" anlamında Çince 秦 qin sözcüğünden alıntıdır; ancak bu tezin dayanağı anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: sın

Bu maddeye gönderenler: sına- (sınav)


19.10.2020
sinagog

Fr synagogue Musevi dinine ait toplantı yeri, havra EYun synagōgós συναγωγός ztoplantı, bir araya gelme EYun syn+ agōgós αγωγός zsürme, sevketme EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek

sinameki

Ar sanā makkī سنا مكّى zMekke sinası, şifalı bir bitki, cassia senna § Ar sanā سَنَا z1. ışık, kıvılcım, 2. sinameki Ar makkī مَكِّى z [nsb.] Mekke kentine ait

sinaps

Fr/İng synapse sinir hücrelerinin eklem yeri EYun sýnapsis σύναψις zbirbirine dokunma EYun syn+ ʰáptō ἅπτω zilişmek, dokunmak, değmek +sis

sinarit

Yun sinagrída συναγρίδα zbir tür balık, dentex dentex << EYun synagrís συναγρίς za.a.

sincap

Fa sincāb سنجاب zsincap