silojizm

silk

Arapça slk kökünden gelen silk سِلْك z "yol, rota, (mec.) kariyer, tarik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolculuk etti" fiili ile eş kökenlidir.

silk|mek

Eski Türkçe silk- "sallamak, silkelemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sil- "temizlemek" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

sille

Farsça sīlī سيلى z "tokat" sözcüğünden alıntıdır.

silme

Türkiye Türkçesi sil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

silo

İngilizce silo "tahıl ambarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen silo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sirus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sirós σιρός z "yere gömülü tahıl deposu, büyük küp" sözcüğünden alıntıdır.

silojizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1965]
Mantık biliminde 'Kategorik silojizm' (kıyaslama) adı verilen

Köken

Fransızca syllogisme veya İngilizce syllogism "mantıkta akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca syllogismós συλλογισμός z "hesap, toplama işlemi, akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca syllogē συλλογή z "toplama, toplanma" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō λέγω z "seçmek, ayırmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.


29.11.2019
silsile

Arapça sl kökünden gelen silsila(t) سلسلة z "zincir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük salsala سلسل z "zincirlendi" fiilinin fiˁfiˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şalşalitā שלשלתא z "zincir" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

silüet

Fransızca silhouette "1. gölgenin dış hatlarını izleyerek yapılan çizim, 2. bir nesnenin gölgesinin dış hatları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca à la silhouette "kısıtlı bütçeyle yapılan [esk.]" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Etienne de Silhouette "Fransız maliyeci ve bakan (1709-1767)" özel adından türetilmiştir.

silvuple

Fransızca s'il vous plait "«sizi memnun ederse», rica sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca plaire "memnun etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen placēre fiilinden evrilmiştir.

sim1

Farsça sīm veya sīmīn سيم z "gümüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen asēm veya asēmēn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ásēmon άσημον z "1. damgasız, 2. sikke olarak basılmamış altın veya gümüş, külçe, 3. genel olarak gümüş" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 255) Yunanca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret, simge, damga" sözcüğünden türetilmiştir.

sim2 kart

İngilizce sim card "cep telefonu kartı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce subscriber identity module "abone kimlik modülü" sözcüğünün kısaltmasıdır.