silikozis

silaj

İng silage İng ensilage «silolama», siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi İng silo tahıl deposu +age

silgi

ETü sil- +gU

sili

<< ETü silig temiz, bakire ETü sil- temizlemek +I(g)

silika

Fr/İng silica silisyum dioksit minerali Lat silex, silic- çakmaktaşı

silikon

Fr/İng silicone silisyumdan elde edilen plastik madde Fr/İng silicium bir element

silikozis

[ Milliyet - gazete, 1984]
Silikozis hastalığı yapmaz. Allerji yapmaz. Saç dökmez.

İng silicosis silikaya maruz kalmakla oluşan bir hastalık İng silica +osis

 silika

Not: +osis ekli hastalık adları Türkçeye kural olarak Fransızcadan +oz şeklinde aktarılırken (ekimoz, siroz, skleroz), yakın tarihli bu sözcükte İngilizce biçim benimsenmiştir.


26.04.2019
silindir

Fr cylindre loğ taşı, üstüvane EYun kýlindros κύλινδρος za.a. EYun kýlíndō κύλίνδω zyuvarlanmak << HAvr *kʷel-¹ dönmek

silisyum

YLat silicium bir element (İlk kullanım: 1787 Antoine Lavoisier, Fr. kimyacı.) Lat silex, silic- çakmak taşı +ium

silk

Ar silk سِلْك z [#slk fiˁl ] yol, rota, (mec.) kariyer, tarik ≈ Ar salaka سَلَكَ zyola gitti, yolculuk etti

silk|mek

<< ETü silk- sallamak, silkelemek <? ETü sil- temizlemek +Ik-

sille

Fa sīlī سيلى ztokat