silikon

silahşor

§ Ar silāḥ سلاح z Fa şor2 شور ziyi kullanan (Fa şorīdan شوريدن z1. bulandırmak, karıştırmak, 2. yıkamak, 3. çalışmak, bir işte başarılı olmak )

silaj

İng silage İng ensilage «silolama», siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi İng silo tahıl deposu +age

silgi

ETü sil- +gU

sili

<< ETü silig temiz, bakire ETü sil- temizlemek +I(g)

silika

Fr/İng silica silisyum dioksit minerali Lat silex, silic- çakmaktaşı

silikon

[ Milliyet - gazete, 1955]
güneş hararetinden elektrik husule getiren silikon bataryaları "cilt altı dolgusu" [ Milliyet - gazete, 1981]
sarkık göğüs kaldırıldıktan sonra silikon emplantasyonu ile büyütülebiliyor silikon vadisi "yüksek teknoloji yatırım alanı" [ Milliyet - gazete, 1983]
Amerika'da bilgisayar endüstisinin en fazla gelişim gösterdiği ve adına 'Silikon Vadisi' diye isim takılan bölgedeki

Fr/İng silicone silisyumdan elde edilen plastik madde Fr/İng silicium bir element

 silika

Benzer sözcükler: silikon vadisi, silikonlamak, silikonlatmak


29.09.2017
silikozis

İng silicosis silikaya maruz kalmakla oluşan bir hastalık İng silica +osis

silindir

Fr cylindre loğ taşı, üstüvane EYun kýlindros κύλινδρος za.a. EYun kýlíndō κύλίνδω zyuvarlanmak << HAvr *kʷel-¹ dönmek

silisyum

YLat silicium bir element (İlk kullanım: 1787 Antoine Lavoisier, Fr. kimyacı.) Lat silex, silic- çakmak taşı +ium

silk

Ar silk سِلْك z [#slk fiˁl ] yol, rota, (mec.) kariyer, tarik ≈ Ar salaka سَلَكَ zyola gitti, yolculuk etti

silk|mek

<< ETü silk- sallamak, silkelemek <? ETü sil- temizlemek +Ik-