silika

silah

Arapça slḥ kökünden gelen silāḥ سِلَاح z "savaş aracı, özellikle kılıç ve mızrak" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice şlḥ kökünden gelen şilḥā שִׁלְחָא z "atılan şey, mermi, mızrak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəlaḥ שלח z "göndermek, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. )

silahşor

Arapça silāḥ سلاح z ve Farsça şor2 شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şorīdan شوريدن z "1. bulandırmak, karıştırmak, 2. yıkamak, 3. çalışmak, bir işte başarılı olmak" fiilinden türetilmiştir. )

silaj

İngilizce silage veya İngilizce ensilage "«silolama», siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce silo "tahıl deposu" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

silgi

Eski Türkçe sil- fiilinden +gU ekiyle türetilmiştir.

sili

Eski Türkçe silig "temiz, bakire" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sil- "temizlemek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

silika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
10 bin ton Şamot tuğlasile 1500 ton silika tuğlası verecek

Köken

Fransızca ve İngilizce silica "silisyum dioksit minerali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince silex, silic- "çakmaktaşı" sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

silikat

Bu maddeye gönderenler

silikon, silikozis, silisyum


14.01.2015
silikon

Fransızca ve İngilizce silicone "silisyumdan elde edilen plastik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce silicium "bir element" sözcüğünden türetilmiştir.

silikozis

İngilizce silicosis "silikaya maruz kalmakla oluşan bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce silica sözcüğünden +osis ekiyle türetilmiştir.

silindir

Fransızca cylindre "loğ taşı, üstüvane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýlindros κύλινδρος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýlíndō κύλίνδω z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-¹ "dönmek" biçiminden evrilmiştir.

silisyum

Yeni Latince silicium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine Lavoisier, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Latince silex, silic- "çakmak taşı" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir.

silk

Arapça slk kökünden gelen silk سِلْك z "yol, rota, (mec.) kariyer, tarik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سَلَكَ z "yola gitti, yolculuk etti" fiili ile eş kökenlidir.