silahşor

siklamen

Fransızca cyclamen "kırmızının çeşitli tonlarında çiçek açan rizomlu bir bitki, buhuru meryem, tavşan kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kykláminos veya kyklámis κυκλάμινος/κυκλάμις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýklos κύκλος z "halka, tekerlek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

siklon

Fransızca cyclone "havanın dairesel hareketi, hortum, burgaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cyclone sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Piddington, İng. koloni yöneticisi.) Bu sözcük Latince cyclus "döngü, halka" sözcüğünden türetilmiştir.

siklotron

İngilizce cyclotron "atom partiküllerini dairesel hareketle hızlandırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Ernest Lawrence, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cycle "daire" ve İngilizce electron sözcüklerinin bileşiğidir.

sil|mek

Eski Türkçe sil- "ovmak, ovarak temizlemek" fiilinden evrilmiştir.

silah

Arapça slḥ kökünden gelen silāḥ سِلَاح z "savaş aracı, özellikle kılıç ve mızrak" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice şlḥ kökünden gelen şilḥā שִׁלְחָא z "atılan şey, mermi, mızrak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəlaḥ שלח z "göndermek, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. )

silahşor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Silahşorlar süŋüler oynadurlar / Baş üstinde kılıçlar kaynadurlar

Köken

Arapça silāḥ سلاح z ve Farsça şor2 شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şorīdan شوريدن z "1. bulandırmak, karıştırmak, 2. yıkamak, 3. çalışmak, bir işte başarılı olmak" fiilinden türetilmiştir. )

Daha fazla bilgi için silah maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. çorba. Farsça şōr sözcüğünün anlamları arasındaki semantik bağ açık değildir.

Bu maddeye gönderenler

kalemşor


09.09.2017
silaj

İngilizce silage veya İngilizce ensilage "«silolama», siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce silo "tahıl deposu" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

silgi

Eski Türkçe sil- fiilinden +gU ekiyle türetilmiştir.

sili

Eski Türkçe silig "temiz, bakire" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sil- "temizlemek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

silika

Fransızca ve İngilizce silica "silisyum dioksit minerali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince silex, silic- "çakmaktaşı" sözcüğünden türetilmiştir.

silikon

Fransızca ve İngilizce silicone "silisyumdan elde edilen plastik madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce silicium "bir element" sözcüğünden türetilmiştir.