siklotron

sikke

Arapça skk kökünden gelen sikka(t) سكّة z "1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sikkā veya sikkətā סכא/סכתא z "1. çivi, saban demiri, 2. metal para" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sikkatu "mıh, çivi" sözcüğünden alıntıdır.

sikko
sikl

Fransızca ve İngilizce cycle "1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cyclus "çember, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýklos κύκλος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-¹ "dönmek" kökünden türetilmiştir.

siklamen

Fransızca cyclamen "kırmızının çeşitli tonlarında çiçek açan rizomlu bir bitki, buhuru meryem, tavşan kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kykláminos veya kyklámis κυκλάμινος/κυκλάμις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýklos κύκλος z "halka, tekerlek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

siklon

Fransızca cyclone "havanın dairesel hareketi, hortum, burgaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen cyclone sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1848 Piddington, İng. koloni yöneticisi.) Bu sözcük Latince cyclus "döngü, halka" sözcüğünden türetilmiştir.

siklotron
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
binlerce ton ağırlığında siklotron isimli bir alet kiklotron [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kiklotron: Atom araştırmalarında, elektriklenmiş cisimlere yüksek sürat veren bir alet.

Köken

İngilizce cyclotron "atom partiküllerini dairesel hareketle hızlandırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1929 Ernest Lawrence, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce cycle "daire" ve İngilizce electron sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için sikl, elektron maddelerine bakınız.


13.01.2015
sil|mek

Eski Türkçe sil- "ovmak, ovarak temizlemek" fiilinden evrilmiştir.

silah

Arapça slḥ kökünden gelen silāḥ سِلَاح z "savaş aracı, özellikle kılıç ve mızrak" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice şlḥ kökünden gelen şilḥā שִׁלְחָא z "atılan şey, mermi, mızrak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice şəlaḥ שלח z "göndermek, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. )

silahşor

Arapça silāḥ سلاح z ve Farsça şor2 شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça şorīdan شوريدن z "1. bulandırmak, karıştırmak, 2. yıkamak, 3. çalışmak, bir işte başarılı olmak" fiilinden türetilmiştir. )

silaj

İngilizce silage veya İngilizce ensilage "«silolama», siloda bekletilerek mayalanan hayvan yemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce silo "tahıl deposu" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

silgi

Eski Türkçe sil- fiilinden +gU ekiyle türetilmiştir.