sikamor

sihir

Arapça sḥr kökünden gelen siḥr سحر z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça sāχiru "büyücü, sihirbaz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sihirbaz

Arapça sihr ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sik

Eski Türkçe sik "siyme organı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "siymek, işemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 1:203, 2:642)

sik|mek

Eski Türkçe sik- "(erkek) cinsel ilişkiye girmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "işemek" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sika

Fransızca siccatif "kurutucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen siccativus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince siccare "kurutmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince siccus "kuru" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sikamor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1979]
sikomor [ Kaynakça yok, 2010]
akçaağaçlardan şuruplar damlıyor, sikamorlar meyveyle dolup taşıyor,

Köken

İngilizce sycamore veya sycomore "sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca sykómoros συκόμορος z "«dut-incir», sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sýkon σῦκον z "incir" (NOT: Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen şiḳəmāh שִׁקְמָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca móron µόρον z "dut" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

Amerikan İngilizcesinde "çınar ağacı" (platanus) anlamında kullanılır.


06.08.2017
sikatris

Fransızca cicatrice "bere, yara kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cicatrix sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cicare "berelemek" fiilinden +(t)rix ekiyle türetilmiştir.

sikke

Arapça skk kökünden gelen sikka(t) سكّة z "1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sikkā veya sikkətā סכא/סכתא z "1. çivi, saban demiri, 2. metal para" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sikkatu "mıh, çivi" sözcüğünden alıntıdır.

sikko
sikl

Fransızca ve İngilizce cycle "1. çember, döngü, tekerlek, 2. elektromanyetik dalga birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cyclus "çember, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýklos κύκλος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷekʷlo-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-¹ "dönmek" kökünden türetilmiştir.

siklamen

Fransızca cyclamen "kırmızının çeşitli tonlarında çiçek açan rizomlu bir bitki, buhuru meryem, tavşan kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kykláminos veya kyklámis κυκλάμινος/κυκλάμις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýklos κύκλος z "halka, tekerlek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.