sik|mek

sigorta

Ven sicurtà 1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi Lat securitas güvenlik, emniyet Lat sēcūrus güvenli +itas Lat se+ cura bakım, gözkulak olma

siğil

<< ETü sigil siğil ≈? ETü sige- işemek ETü sig idrar +(g)A-

sihir

Ar siḥr سحر z [#sḥr fiˁl ] büyü, sihir ≈ Akad sāχiru büyücü, sihirbaz

sihirbaz

§ Ar sihr Fa bāz oynatan

sik

<< ETü sik siyme organı ETü sid-/*si- siymek, işemek +Uk (Kaynak: Erdal sf. 1:203, 2:642)

sik|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er uraġutnı [kadını] sikdi (...) uraġut sikildi (...) er uraġut birle sikişdi [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
sicchísc chaná [sikişhane]: bordello [genelev]

<< ETü sik- (erkek) cinsel ilişkiye girmek <? ETü sid-/*si- işemek +Ik-

 siy-

Not: Türeyiş biçimi açık değildir. Sik adından kural dışı bir yöntemle fiil türetildiği düşünülebilir. ● Yun siktirízo "siktir etmek" fiili Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: hasiktir, hastir, sikik, sikilmek, sikimsonik, sikindirik, sikişmek, sikişhane, sikişken, siktir, siktirmek, siktiriboktan, siktirikten, sittir, zikmek


16.06.2019
sika

Fr siccatif kurutucu OLat siccativus a.a. Lat siccare [den.] kurutmak +(t)iv° Lat siccus kuru

sikamor

İng sycamore/sycomore sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus EYun sykómoros συκόμορος z«dut-incir», a.a. § EYun sýkon σῦκον zincir (≈ İbr şiḳəmāh שִׁקְמָה za.a. ) EYun móron µόρον zdut

sikatris

Fr cicatrice bere, yara kabuğu Lat cicatrix a.a. Lat cicare berelemek +(t)rix

sikke

Ar sikka(t) سكّة z [#skk fiˁla(t) mr.] 1. dövme demirden yapılan herhangi bir şey, saban demiri, üzerinde para basılan koni şeklinde demir kalıp, 2. madeni para, 3. bazı tarikatlere özgü koni şeklinde külah Aram sikkā/sikkətā סכא/סכתא z1. çivi, saban demiri, 2. metal para Akad sikkatu mıh, çivi

sikko