sihir

sigara

Fransızca cigare "bükülmüş tütün çubuğu, puro" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1688) Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cigarro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İsp (Mex) sicar "tütün içmek" fiilinden alıntıdır. fiil Maya dilinde sic "duman, tütün" sözcüğünden türetilmiştir.

sigarillo

İngilizce cigarillo "küçük sigar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cigarrillo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca cigarro sözcüğünün küçültme halidir.

sigma

Eski Yunanca sigma σιγμα z "Yunan alfabesinde s harfi, Σ" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *samk "Fenike alfabesinde s harfinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice sāmek סמך z "İbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sigorta

Venedikçe sicurtà "1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince securitas "güvenlik, emniyet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sēcūrus "güvenli" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince cura "bakım, gözkulak olma" sözcüğünden se+ önekiyle türetilmiştir.

siğil

Eski Türkçe sigil "siğil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sige- "işemek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe sig "idrar" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sihir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
Rūm élinde siḥr odına çün girem / küpe binüben χorāsāna varam

Köken

Arapça sḥr kökünden gelen siḥr سحر z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça sāχiru "büyücü, sihirbaz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Bu maddeye gönderenler

sihirbaz


23.09.2017
sihirbaz

Arapça sihr ve Farsça bāz "oynatan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sik

Eski Türkçe sik "siyme organı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "siymek, işemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 1:203, 2:642)

sik|mek

Eski Türkçe sik- "(erkek) cinsel ilişkiye girmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan sid- veya *si- "işemek" fiilinden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sika

Fransızca siccatif "kurutucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen siccativus sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince siccare "kurutmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince siccus "kuru" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sikamor

İngilizce sycamore veya sycomore "sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca sykómoros συκόμορος z "«dut-incir», sıcak iklimlere özgü bir ağaç, ficus sycomorus" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sýkon σῦκον z "incir" (NOT: Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen şiḳəmāh שִׁקְמָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca móron µόρον z "dut" sözcüklerinin bileşiğidir.