sigara

siesta

İsp siesta öğle uykusu << Lat sexta 1. altıncı, 2. günün altıncı saati, öğle vakti Lat sex altı

sifilis

YLat syphilis frengi öz Syphilus Girolamo Frocastoro'nun aynı adlı şiirinin kahramanı (1530) EYun sý-philos σύφιλος zdomuz-seven

sifon

Fr siphon emme tulumba borusu, içme kamışı EYun síphōn σίφων zhortum, su borusu, fıçıdan şarap çekme kamışı

siftah

Ar istiftāḥ إستفتاح z [#ftḥ istifˁāl X msd.] işe başlama, işe başlama duası Ar fataḥa فتح zaçtı

siftin|mek

?

sigara

sigaret [ Vartan Paşa, Akabi Hikâyesi, 1851]
Fulik Dudu daxi bir sigaret içmek istediğinden ve validesinin yanında içmek tarik el-adabden olmadığı için dışarı çıkdı cigara [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
ta akşama kadar ciğara yapmak ve içmekle meşgul olduğundan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çiğara: Bükülmüş tütün manasındadır. Meşhuru Havana çigarası, kâğıtla yapılan ufağı sigaret. sigar "yaprak sigarası, puro" [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
evvelce büfenin kenarına bıraktığı sigar parçasını kendinin zannıyla yakaladı, lambadan yaktı

Fr cigare bükülmüş tütün çubuğu, puro (İlk kullanım: 1688) İsp cigarro a.a. İsp (Mex) sicar tütün içmek Maya sic duman, tütün

Not: Kâğıda sarılı tütün içme alışkanlığı Batıda 1850'lerde yaygınlaşmış, Avrupa'da ilk sigara fabrikaları 1860'larda kurulmuştur. Sigar/sigara sözcüğünün "kâğıda sarılı tütün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür; karş. Fr/İng cigarette, İsp cigarito vb. • Halk ağızlarında görülen cigara/cığara biçimi Alm Zigarre veya Yun tsígaro (a.a.) biçimlerini düşündürür.

Benzer sözcükler: cigara, sigar, sigaralık, sigaret

Bu maddeye gönderenler: sigarillo


18.05.2019
sigarillo

İng cigarillo küçük sigar İsp cigarrillo [küç.] a.a. İsp cigarro

sigma

EYun sigma σιγμα zYunan alfabesinde s harfi, Σ Fen *samk Fenike alfabesinde s harfinin adı ≈ İbr/Aram sāmek סמך zİbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש

sigorta

Ven sicurtà 1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi Lat securitas güvenlik, emniyet Lat sēcūrus güvenli +itas Lat se+ cura bakım, gözkulak olma

siğil

<< ETü sigil siğil ≈? ETü sige- işemek ETü sig idrar +(g)A-

sihir

Ar siḥr سحر z [#sḥr fiˁl ] büyü, sihir ≈ Akad sāχiru büyücü, sihirbaz