sibop

sız|mak

Eski Türkçe sız- "(katı şey) erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sırı- "(yağ, macun) bulaşmak, dışkılamak" fiili ile eş kökenlidir.

sızla|mak

Eski Türkçe sızla- "acımak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük sız veya cız "yanma ve acıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

sibak

Arapça sbḳ kökünden gelen sibāḳ سِبَاق z "önde veya önce olma, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سَبَقَ z "önce idi, öne geçti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

siber

İngilizce cyber "bilgisayar ağlarına veya elektronik yönetim sistemlerine ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cybernetic sözcüğünün kısaltmasıdır.

sibernetik

Fransızca cybernetique veya İngilizce cybernetic "1. yöneylem, yönetim bilimi, 2. bilgisayarlı yönetim sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca kybernḗtēs κυβερνήτης z "dümenci" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kybernáō κυβερνάω z "dümen tutmak, yönlendirmek" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.

sibop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir aşağılama deyimi, göt (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 2000]
Ne diyon sibop? Bir hostesim bile olmadı. Gidişime yollar, dönüşüme kızlar hasta.

Köken

Türkiye Türkçesi supap sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için supap maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bisiklet lastiğini pompa ile şişirme benzetmesiyle "göt" kastedilmiştir.


20.06.2019
sicil

Arapça scl kökünden gelen sicill سجلّ z "mahkeme kararlarının işlendiği defter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgl kökünden gelen sigilltā "resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sigillatum "«mühürlü», resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sigilla "küçük işaret, mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince signum "işaret" sözcüğünün küçültme halidir.

sicim

Moğolca siçim "ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

+sid

Fransızca ve İngilizce +cide "[bileşik adlarda] öldürme, öldüren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince aynı anlama gelen +cīdus parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Latince caedere "1. kesmek, biçmek, kılıçtan geçirmek, kırmak, çekiçle vurmak, 2. öldürmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kh₂e-i̯d- (*ka-i̯d-) "bıçak veya keski ile vurmak" kökünden türetilmiştir.

siderürji

Fransızca sidérurgie "demir dökümü, demir sanayii" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca síderos σίδερος z "demir" ve Eski Yunanca érgon έργον z "çalışma, işleme" sözcüklerinin bileşiğidir.

sidik

Eski Türkçe sidük "idrar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sīd- "işemek, siymek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.