siber

sıyga

Arapça ṣwġ kökünden gelen ṣīġa(t) صيغة z "1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāġa "kalıba döktü" fiilinden alıntıdır.

sıyır|mak

Eski Türkçe sıdır- "soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek" fiilinden evrilmiştir.

sız|mak

Eski Türkçe sız- "(katı şey) erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sırı- "(yağ, macun) bulaşmak, dışkılamak" fiili ile eş kökenlidir.

sızla|mak

Eski Türkçe sızla- "acımak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük sız veya cız "yanma ve acıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

sibak

Arapça sbḳ kökünden gelen sibāḳ سِبَاق z "önde veya önce olma, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سَبَقَ z "önce idi, öne geçti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

siber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1993]
siber punk [ Cumhuriyet - gazete, 1994]
siber uzaysal bir çağa giriyoruz [ Cumhuriyet - gazete, 1996]
siber saldırı [ Cumhuriyet - gazete, 2000]
siber korsanlar saldırıyor

Köken

İngilizce cyber "bilgisayar ağlarına veya elektronik yönetim sistemlerine ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cybernetic sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için sibernetik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

siber güç, siber korsan, siber saldırı, siber tehdit, siber uzay


22.05.2019
sibernetik

Fransızca cybernetique veya İngilizce cybernetic "1. yöneylem, yönetim bilimi, 2. bilgisayarlı yönetim sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca kybernḗtēs κυβερνήτης z "dümenci" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kybernáō κυβερνάω z "dümen tutmak, yönlendirmek" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.

sibop

Türkiye Türkçesi supap sözcüğünden evrilmiştir.

sicil

Arapça scl kökünden gelen sicill سجلّ z "mahkeme kararlarının işlendiği defter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgl kökünden gelen sigilltā "resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sigillatum "«mühürlü», resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sigilla "küçük işaret, mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince signum "işaret" sözcüğünün küçültme halidir.

sicim

Moğolca siçim "ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

+sid

Fransızca ve İngilizce +cide "[bileşik adlarda] öldürme, öldüren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince aynı anlama gelen +cīdus parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Latince caedere "1. kesmek, biçmek, kılıçtan geçirmek, kırmak, çekiçle vurmak, 2. öldürmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kh₂e-i̯d- (*ka-i̯d-) "bıçak veya keski ile vurmak" kökünden türetilmiştir.