siğil

siftin|mek

?

sigara

Fr cigare bükülmüş tütün çubuğu, puro (İlk kullanım: 1688) İsp cigarro a.a. İsp (Mex) sicar tütün içmek Maya sic duman, tütün

sigarillo

İng cigarillo küçük sigar İsp cigarrillo [küç.] a.a. İsp cigarro

sigma

EYun sigma σιγμα zYunan alfabesinde s harfi, Σ Fen *samk Fenike alfabesinde s harfinin adı ≈ İbr/Aram sāmek סמך zİbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש

sigorta

Ven sicurtà 1. güvenlik, emniyet, 2. kaza veya kayıp ihtimaline karşı ayrılan emniyet akçesi Lat securitas güvenlik, emniyet Lat sēcūrus güvenli +itas Lat se+ cura bakım, gözkulak olma

siğil

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sigil (...) sögül [[siğil]]

<< ETü sigil siğil ≈? ETü sige- işemek ETü sig idrar +(g)A-

 siy-

Not: Siğillerin üzerine işemek suretiyle tedavi edileceği düşüncesi tüm kültürlerde yaygındır. • Bazı ETÜ örneklerde görülen sögül, sügel, süwel biçimlerinde görülen ünlü yuvarlaklaşması ikincildir. WOT sf. 747-748.

Benzer sözcükler: siğil otu

Bu maddeye gönderenler: sivilce


05.08.2017
sihir

Ar siḥr سحر z [#sḥr fiˁl ] büyü, sihir ≈ Akad sāχiru büyücü, sihirbaz

sihirbaz

§ Ar sihr Fa bāz oynatan

sik

<< ETü sik siyme organı ETü sid-/*si- siymek, işemek +Uk (Kaynak: Erdal sf. 1:203, 2:642)

sik|mek

<< ETü sik- (erkek) cinsel ilişkiye girmek <? ETü sid-/*si- işemek +Ik-

sika

Fr siccatif kurutucu OLat siccativus a.a. Lat siccare [den.] kurutmak +(t)iv° Lat siccus kuru