shop

sfenks

Fr sphinx mitolojide insan kafalı aslan gövdeli yaratık, muamma EYun sphinks, sphing- σφινξ, σφιγγ- z EYun sphíngō σφίγγω zsıkmak, büzmek, (ağzını) kapatmak

sfer(o)+

Fr sphéro+, +sphère İng sphero+/+sphere [bileşik adlarda] küre EYun sphaîra σφαῖρα ztop, balon, küre EYun spaírō σπαίρω zsolumak, nefeslenmek

shiatsu

Jap shia-tsu 指圧 z«parmak bastırma», bir tür masaj (İlk kullanım: 1940 Tokujiro Namikoshi, Jap. sağlıkçı.)

shift

İng shift 1. değiştirme, aktarma, kaydırma, 2. klavyede büyük harf tuşu << Eİng sciftan düzene koymak, aktarmak Ger *skip- belirlemek, düzenlemek

shingle

İng shingle ahşap veya taştan tabaka şeklinde çatı örtüsü Lat scindula a.a.

shop

[ Cumhuriyet - gazete, 1991]
Derimod Shop adı verilen mağazada [ Cumhuriyet - gazete, 1992]
Beymen'in ilk dev mağazası (Mega Shop) [ Cumhuriyet - gazete, 1993]
burada bir Bursaspor Shop açmaya karar [ Cumhuriyet - gazete, 1994]
Otelin 'Coffee Shop'unda her perşembe [ Cumhuriyet - gazete, 1994]
Türkiye'de de porno shop açıldı ise

İng shop dükkân, atölye << Eİng sceoppa a.a. << Ger *skuppan- baraka, kulübe

Not: Türkçeye 1968 dolayında Duty Free Shop deyimiyle girmeye başlamış ve 1990'lardan itibaren yaygınlık kazanmıştır.

Benzer sözcükler: coffee shop, gift shop, pet shop, shoplifting, shopping

Bu maddeye gönderenler: fotoşop, free shop, sex shop, workshop (network)


26.08.2017
shot

İng shot 1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı İng shoot atmak, fırlatmak, silahla vurmak

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

sıbt

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

sıcak

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk