seyyah

seylap

Farsça saylāb سيلاب z "su baskını" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça sayl سيل z "akıntı, sel" ve Farsça āb آب z "su" sözcüklerinin bileşiğidir.

seyran

Arapça syr kökünden gelen sayarān سيران z "yol gitme, yolculuk, gidiş, gezinti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

seyrek

Eski Türkçe sedrek "aralıklı, ağ gibi gözenekli" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sedre- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

seyrisefain

Arapça sayr سير z "yol alma, dolaşım" ve Arapça sfn kökünden gelen safāˀin سفائن z "gemiler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça safīna(t) سفينة z "gemi" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. )

seyrüsefer

Arapça sayr wa safar سير و سفر z "gezme ve yol alma" deyiminden alıntıdır.

seyyah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
anıŋ bigin bir seyyāḥ fakīr biyābān içinde yol azıp [onun gibi bir gezgin fakir bozkırda yol alıp]

Köken

Arapça syḥ kökünden gelen sayyāḥ سيّاح z "çok gezen, gezgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥa ساح z "gezdi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için seyahat maddesine bakınız.


11.05.2021
seyyal

Arapça syl kökünden gelen sayyāl سيّال z "çok akıcı, sıvı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "aktı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

seyyanen

Arapça swy kökünden gelen siyyān سيّان z "eşitler, eşit olan iki şey" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça siyy سىّ z "eşit, denk" sözcüğünün çoğuludur.

seyyar

Arapça syr kökünden gelen sayyār سيّار z "gezgin, gezici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

seyyare

Arapça syr kökünden gelen sayyāra(t) سيّارة z "gezgin (şey, yıldız), planet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁˁāla(t) vezninde meslek adııdır.

sez|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sez- "zannetmek, kuşkulanmak, hissetmek" biçiminden evrilmiştir.