seyrek

seyir

Ar sayr سير z [#syr faˁl msd.] bir yol izleme, gezi, yolculuk, rota Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

seyis

Ar sāˀis سائس z [#sws fāˁil fa.] at bakıcısı, vekilharç, mülk yöneten ≈ Aram şōş/şōşbīn שׁוֹשֹ z1. seyis, at bakıcısı, 2. (Asur'da) kral danışmanı, imrahor, vezir Akad susānu/şuşānu a.a. (≈? Sans aśva-sani अश्वसनि zat-bakan Sans aśva अश्व zat )

seyit

Ar sayyid سيّد z [#swd faˁīl sf.] 1. bey, egemen, aşiret reisi, saygı unvanı, 2. peygamber soyundan olan kişi Ar sāda egemen idi, şeflik etti

seylap

Fa saylāb سيلاب zsu baskını § Ar sayl سيل zakıntı, sel Fa āb آب zsu

seyran

Ar sayarān سيران z [#syr faˁalān msd.] yol gitme, yolculuk, gidiş, gezinti Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

seyrek

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
seḏrek bolmışlar [ağ veya ızgara gibi gözenekli olmuşlar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kişi seḏredi [[halk dağıldı]], tōn seḏredi [[giysi ağ gibi inceldi]] (...) [[Herhangi bir şey yoğun ya da kalınken incelir, seyrekleşir ya da gevşerse seḏreşdi denir.]] (...) seḏrek böz [[gevşek, ince dokuma]], seḏrek kapuġ [[ızgarası veya kafesi olan kapı]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
seyrelmek: Seyrekleşmek.

<< ETü sedrek aralıklı, ağ gibi gözenekli ETü sedre- +Uk

Not: Moğ seyle-/seylü- "oymak, yontmak, hakketmek", seymegey "ince, gözenekli, özellikle gözenekli kumaş", seyre- "seyrelmek, yoğunluğu azalmak" biçimleri Türkçeden alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler: seyrekçe, seyrekleşmek, seyrelmek, seyreltmek


14.12.2015
seyrisefain

§ Ar sayr سير zyol alma, dolaşım Ar safāˀin سفائن z [#sfn faˁāˀil çoğ.] gemiler (Ar safīna(t) سفينة z [t.] gemi )

seyrüsefer

Ar sayr wa safar سير و سفر zgezme ve yol alma

seyyah

Ar sayyāḥ سيّاح z [#syḥ faˁˁāl mesl.] çok gezen, gezgin Ar sāḥa ساح zgezdi

seyyal

Ar sayyāl سيّال z [#syl faˁˁāl mesl.] çok akıcı, sıvı Ar sāla سال zaktı

seyyanen

Ar siyyān سيّان z [#swy çoğ.] eşitler, eşit olan iki şey Ar siyy سىّ z [t.] eşit, denk +an