seyir

sevkülceyş

§ Ar sawḳ سوق zgütme Ar cayş جيش zordu, askeri birlik

sex shop

İng sex shop cinsel eşya ve hizmetler satan dükkân

seyahat

Ar siyāḥa(t) سياحة z [#syḥ fiˁāla(t) msd.] gezi Ar sāḥa ساح zserbestçe gezdi, dolandı ≈ Ar sāḥa(t) ساحة z [#swḥ] serbest alan

seyf

Ar sayf سيف z [#syf faˁl ] kılıç

seyfiye

Ar sayf سيف z [#syf] kılıç +īya(t)1 (≈ İbr/Aram şwp שׁוּף zbilemek, cilalamak )

seyir

"gezi" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
şarḳa ġarba seyr kıldı [yol aldı] dü-nīm [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
şehrin seyr ü temâşâsına mübâşeret etdik [gezip görmeye giriştik] "... gösteri" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
seyr: Ambulatio, deambulatio [yürüme, gezinti], spectatio, spectaculum [gösteriye bakma, gösteri]. (...) Seyirci: Spectator, deambulator. seyirci "gezinen kimse" [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
arabalar, hayvanlarla ve bazen yayan olarak gelen kadın erkek binlerce seyircinin bağçeye hücumu [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
seyir: 1. Yürüyüş. 2. Eğlenmek için bakma. 3. Bakıp eğlenecek şey.

Ar sayr سير z [#syr faˁl msd.] bir yol izleme, gezi, yolculuk, rota Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

Not: Asli anlamı "gidiş, yürüyüş" olup, “gösteri izleme" ve "gösterinin kendisi" anlamları Türkçe kullanımda türemiştir.

Benzer sözcükler: olayın seyri, seyirci, seyirlik, seyretmek

Bu maddeye gönderenler: mesire, seyran, seyrisefain, seyrüsefer, seyyar (seyyare), siret (siyer)


12.08.2017
seyis

Ar sāˀis سائس z [#sws fāˁil fa.] at bakıcısı, vekilharç, mülk yöneten ≈ Aram şōş/şōşbīn שׁוֹשֹ z1. seyis, at bakıcısı, 2. (Asur'da) kral danışmanı, imrahor, vezir Akad susānu/şuşānu a.a. (≈? Sans aśva-sani अश्वसनि zat-bakan Sans aśva अश्व zat )

seyit

Ar sayyid سيّد z [#swd faˁīl sf.] 1. bey, egemen, aşiret reisi, saygı unvanı, 2. peygamber soyundan olan kişi Ar sāda egemen idi, şeflik etti

seylap

Fa saylāb سيلاب zsu baskını § Ar sayl سيل zakıntı, sel Fa āb آب zsu

seyran

Ar sayarān سيران z [#syr faˁalān msd.] yol gitme, yolculuk, gidiş, gezinti Ar sāra سَارَ zyürüdü, gezdi, yol aldı

seyrek

<< ETü sedrek aralıklı, ağ gibi gözenekli ETü sedre- +Uk