seyfiye

seyf

Ar sayf سيف z [#syf faˁl ] kılıç

seyfiye

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
seyfī, seyfīye: Kılıç biçimi "askeriye sınıfı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
seyfī, seyfīye: Kılıç yani harb ve askerliğe mensup ve müteallik.

Ar sayf سيف z [#syf] kılıç +īya(t)1 (≈ İbr/Aram şwp שׁוּף zbilemek, cilalamak )


05.04.2019