seyf

seviye

Arapça swy kökünden gelen sawīya(t) سويّة z "denklik, eşitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiya سَوِىَ z "denk idi" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

sevk

Arapça swḳ kökünden gelen sawḳ سوق z "gütme, sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḳa ساق z "güttü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sevkülceyş

Arapça sawḳ سوق z "gütme" ve Arapça cayş جيش z "ordu, askeri birlik" sözcüklerinin bileşiğidir.

sex shop

İngilizce sex shop "cinsel eşya ve hizmetler satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır.

seyahat

Arapça syḥ kökünden gelen siyāḥa(t) سياحة z "gezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥa ساح z "serbestçe gezdi, dolandı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça swḥ kökünden gelen sāḥa(t) ساحة z "serbest alan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

seyf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
oldur nāṣirü'd-dīn / Zīrā seyf ile kıldı zāhiri dīn

Köken

Arapça syf kökünden gelen sayf سيف z "kılıç" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Aynı Arapça kökten Arapça siyf "deniz veya nehir kıyısı". Paralel bir gelişme Türkçe kıyı ve kılıç arasında görülebilir.

Benzer sözcükler

seyfiye


09.09.2017
seyfiye

Arapça syf kökünden gelen sayf سيف z "kılıç" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şwp שׁוּף z "bilemek, cilalamak" kökü ile eş kökenlidir. )

seyir

Arapça syr kökünden gelen sayr سير z "bir yol izleme, gezi, yolculuk, rota" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāra سَارَ z "yürüdü, gezdi, yol aldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

seyis

Arapça sws kökünden gelen sāˀis سائس z "at bakıcısı, vekilharç, mülk yöneten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şōş veya şōşbīn שׁוֹשֹ z "1. seyis, at bakıcısı, 2. (Asur'da) kral danışmanı, imrahor, vezir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen susānu veya şuşānu sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Akatça sözcük Sanskritçe aśva-sani अश्वसनि z "at-bakan" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe aśva अश्व z "at" sözcüğünden türetilmiştir. )

seyit

Arapça swd kökünden gelen sayyid سيّد z "1. bey, egemen, aşiret reisi, saygı unvanı, 2. peygamber soyundan olan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāda "egemen idi, şeflik etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

seylap

Farsça saylāb سيلاب z "su baskını" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça sayl سيل z "akıntı, sel" ve Farsça āb آب z "su" sözcüklerinin bileşiğidir.