sevk

sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-

sevinç

<< ETü sevinç seviniş, minnet (ETü sevin- ) ETü sev- sevmek +(In)ç

seviş|mek

ETü sev- karşılıklı sevmek veya sevinmek +Iş-

seviye

Ar sawīya(t) سويّة z [#swy faˁīla(t) sf. fem.] denklik, eşitlik Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

sevk

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
sevk, siyāk: sürmek, yüritmek. [Siyak özellikle akıl yürütme, mantık sürme anlamında kullanılır]. YO: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sevkıyāt: İrsalat.

Ar sawḳ سوق z [#swḳ faˁl msd.] gütme, sürme Ar sāḳa ساق zgüttü

Benzer sözcükler: sevki tabii, sevkiyat

Bu maddeye gönderenler: insiyak, saik, sevkülceyş, siyak


24.07.2015
sevkülceyş

§ Ar sawḳ سوق zgütme Ar cayş جيش zordu, askeri birlik

sex shop

İng sex shop cinsel eşya ve hizmetler satan dükkân

seyahat

Ar siyāḥa(t) سياحة z [#syḥ fiˁāla(t) msd.] gezi Ar sāḥa ساح zserbestçe gezdi, dolandı ≈ Ar sāḥa(t) ساحة z [#swḥ] serbest alan

seyf

Ar sayf سيف z [#syf faˁl ] kılıç

seyfiye

Ar sayf سيف z [#syf] kılıç +īya(t)1 (≈ İbr/Aram şwp שׁוּף zbilemek, cilalamak )