seviye

sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-

sevinç

<< ETü sevinç seviniş, minnet (ETü sevin- ) ETü sev- sevmek +(In)ç

seviş|mek

ETü sev- karşılıklı sevmek veya sevinmek +Iş-

seviye

"eşit, eşitlik" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
seviyet, seviye: Aequalis, recta [eşit, düz]. Item aequalitas, uniformitas [eşitlik, bir düziyelik]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
seviye: Beraberlik, düzlük. (Yalnız ˁale's-seviye tabirinde müstameldir.)

Ar sawīya(t) سويّة z [#swy faˁīla(t) sf. fem.] denklik, eşitlik Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

Not: Sözcüğün güncel Türkçe anlamı ˁales-seviye "denk, aynı düzeyde" deyiminden türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: seviyeli beraberlik, seviyesiz

Bu maddeye gönderenler: istiva, masiva, müsavat (müsavi), seyyanen, tesviye


28.03.2019
sevk

Ar sawḳ سوق z [#swḳ faˁl msd.] gütme, sürme Ar sāḳa ساق zgüttü

sevkülceyş

§ Ar sawḳ سوق zgütme Ar cayş جيش zordu, askeri birlik

sex shop

İng sex shop cinsel eşya ve hizmetler satan dükkân

seyahat

Ar siyāḥa(t) سياحة z [#syḥ fiˁāla(t) msd.] gezi Ar sāḥa ساح zserbestçe gezdi, dolandı ≈ Ar sāḥa(t) ساحة z [#swḥ] serbest alan

seyf

Ar sayf سيف z [#syf faˁl ] kılıç