sevin|mek

sevdicek

TTü sevdik +çA

sevecen

TTü sev-

sevgi

<< OTü sevgü muhabbet ETü sev- +gU

sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
türük begler bodun ögirip sebinip toŋrıtmış közi yügerü körti [Türk beyleri ve budun mutlu olup sevinip yere dönük gözleri yukarı döndü] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
öpişti kuçuştı ığlaştı ötrü sıktaştılar, yéne ögirdiler sebintiler [öpiştiler, kucaklaştılar, ağlaşıp kıçkırdılar, sonra yine neşelendiler, sevindiler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sevündi ... sevindi

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-

 sev-

Benzer sözcükler: sevindirmek, sevindirik

Bu maddeye gönderenler: sevinç


03.10.2017
sevinç

<< ETü sevinç seviniş, minnet (ETü sevin- ) ETü sev- sevmek +(In)ç

seviş|mek

ETü sev- karşılıklı sevmek veya sevinmek +Iş-

seviye

Ar sawīya(t) سويّة z [#swy faˁīla(t) sf. fem.] denklik, eşitlik Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

sevk

Ar sawḳ سوق z [#swḳ faˁl msd.] gütme, sürme Ar sāḳa ساق zgüttü

sevkülceyş

§ Ar sawḳ سوق zgütme Ar cayş جيش zordu, askeri birlik