sevecen

settar

Ar sattār سَتّار z [#str faˁˁāl mesl.] örtücü, Allah'ın sıfatlarından biri Ar satara سَتَرَ zörttü

sev|mek

<< ETü sev- sevmek

sevap

Ar ṯawāb ثواب z [#s̠wb faˁāl msd.] 1. amelin karşılığı, Allah'a itaatin ödülü, 2. iyi amel Ar ṯāba ثاب zdöndü, geri geldi

sevda

Ar sawdāˀ سوداء z [#swd faˁlā sf. fem.] 1. kara şey, 2. kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri, 3. akıl dışı arzu, tutku Ar aswad أسود z [afˁal sf.] kara

sevdicek

TTü sevdik +çA

sevecen

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sevecen, sevegen = Müşfik, şefik

TTü sev- +AcAn

 sev-

Not: Yapısı açık olmayan TTü ivecen "afacan, aceleci" sözcüğünden analoji yoluyla türetilmiştir.


30.07.2013
sevgi

<< OTü sevgü muhabbet ETü sev- +gU

sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-

sevinç

<< ETü sevinç seviniş, minnet (ETü sevin- ) ETü sev- sevmek +(In)ç