sevdicek

setre

Ar satr ستر z [#str faˁl msd.] örtme, giyinme

settar

Ar sattār سَتّار z [#str faˁˁāl mesl.] örtücü, Allah'ın sıfatlarından biri Ar satara سَتَرَ zörttü

sev|mek

<< ETü sev- sevmek

sevap

Ar ṯawāb ثواب z [#s̠wb faˁāl msd.] 1. amelin karşılığı, Allah'a itaatin ödülü, 2. iyi amel Ar ṯāba ثاب zdöndü, geri geldi

sevda

Ar sawdāˀ سوداء z [#swd faˁlā sf. fem.] 1. kara şey, 2. kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri, 3. akıl dışı arzu, tutku Ar aswad أسود z [afˁal sf.] kara

sevdicek

[ Kemal Beydilli, Mühendishane, <1550]
Tıfldır sevdicegim daχı on üç yaşında

TTü sevdik +çA

 sev-

Not: Muhtemelen iyelik ekli sevdiğim sıfatına +cA küçültme takısı ekiyle türetilmiş biçimdir.


16.02.2018
sevecen

TTü sev-

sevgi

<< OTü sevgü muhabbet ETü sev- +gU

sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)

sevin|mek

<< ETü sevin- sevinmek ETü sev- +In-