sevda

setr

Arapça str kökünden gelen satr سَتْر z "örtme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça satara سَتَرَ z "örttü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

setre

Arapça str kökünden gelen satr ستر z "örtme, giyinme" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

settar

Arapça str kökünden gelen sattār سَتّار z "örtücü, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça satara سَتَرَ z "örttü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

sev|mek

Eski Türkçe sev- "sevmek" fiilinden evrilmiştir.

sevap

Arapça s̠wb kökünden gelen ṯawāb ثواب z "1. amelin karşılığı, Allah'a itaatin ödülü, 2. iyi amel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯāba ثاب z "döndü, geri geldi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sevda
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kara körse taġ ya kuḏuġ körse üt / bu sawdā küçenmiş bolur [(rüyasında) kara görse veya dağ ve kuyu görse / sevdası artmış demektir] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
sevdā-i istıḳlāl sevdāsinden gitmezdi [istiklal tutkusu tutkulu ruhundan gitmezdi]

Köken

Arapça swd kökünden gelen sawdāˀ سوداء z "1. kara şey, 2. kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri, 3. akıl dışı arzu, tutku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aswad أسود z "kara" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

Daha fazla bilgi için esvet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçe sevmek fiiliyle köken veya anlam ilişkisi yoktur.

Benzer sözcükler

sevdalanmak, sevdalı


31.03.2015
sevdicek

Türkiye Türkçesi sevdik sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

sevecen

Türkiye Türkçesi sev- fiilinden Yeni Türkçe +AcAn ekiyle türetilmiştir.

sevgi

Orta Türkçe sevgü "muhabbet" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sev- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sevici
sevimli

Türkiye Türkçesi sevim sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.