sevda

setr

Ar satr سَتْر z [#str faˁl msd.] örtme Ar satara سَتَرَ zörttü

setre

Ar satr ستر z [#str faˁl msd.] örtme, giyinme

settar

Ar sattār سَتّار z [#str faˁˁāl mesl.] örtücü, Allah'ın sıfatlarından biri Ar satara سَتَرَ zörttü

sev|mek

<< ETü seb-/sev- sevmek

sevap

Ar ṯawāb ثواب z [#s̠wb faˁāl msd.] 1. amelin karşılığı, Allah'a itaatin ödülü, 2. iyi amel Ar ṯāba ثاب zdöndü, geri geldi

sevda

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kara körse taġ ya kuḏuġ körse üt / bu sawdā küçenmiş bolur [(rüyasında) kara görse veya dağ ve kuyu görse / sevdası artmış demektir] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
sevdā-i istıḳlāl sevdāsinden gitmezdi [istiklal tutkusu tutkulu ruhundan gitmezdi]

Ar sawdāˀ سوداء z [#swd faˁlā sf. fem.] 1. kara şey, 2. kara safra, melankoli, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri, 3. akıl dışı arzu, tutku Ar aswad أسود z [afˁal sf.] kara

 esvet

Not: Türkçe sevmek fiiliyle köken veya anlam ilişkisi yoktur.

Benzer sözcükler: sevdalanmak, sevdalı


31.03.2015
sevdicek

TTü sevdik +çA

sevecen

TTü sev-

sevgi

<< OTü sevgü muhabbet ETü sev- +gU

sevici
sevimli

TTü sevim +lI(g)