serseri

serotonin

İng serotonin damar daraltıcı ve sinir sinyallerini güçlendirici etkiye sahip bir organik madde (İlk kullanım: 1948 Maurice Rapport, Arda Greene & Irvine Page, Amer. tabipler.) § İng serum kan sıvısı İng tonic güçlendirici, gerici

serp|mek

≈ ETü sep- saçmak, püskürtmek

serpantin

Fr sérpentine yılan gibi OLat serpentinus Lat serpens yılan +in° Lat serpere sürünmek +ent° << HAvr *kri-n-h₁- (*kri-n-) sürünmek

serpuş

Fa sarpōş سرپوش zbaş örtüsü, başlık § Fa sar سر zbaş Fa pōş پوش zörtü, giysi

sersem

Fa sarsām سرسام zbeyin iltihabı veya beyin tümörü, delirium § Fa sar سر zbaş Fa sām سام zateş, ateşli hastalık

serseri

"[sıfat]" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
her kim ol bu yola girdi serserī / olmadı Gülşehrī anuŋ rehberi "[ad]" [ Süleyman Çelebi, Mevlid, 1409]
Rāh-ı ˁaşḳ sanma ġāfil serserī [aşk yolunu başı boşluk sanma] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
Murtatova nām sahrālarda serserī olup (...) gezeriz

Fa sarsarī سرسر/سرسرى zbaşıboş (sıfat), başı boşluk (ad) Fa sar سر zbaş

 ser

Benzer sözcükler: serseri mayın, serserilik


23.09.2017
sert

Fa/OFa sard سرد zsoğuk, katı ≈ Ave sarəta- soğuk

sertifika

Fr certificat tasdikname OLat certificare onaylamak, onaylatmak +()t° § Lat certus [pp.] kesin, tasdikli, onanmış (Lat cernere ayırmak, elemek, seçmek +()t° << HAvr *kri-no- HAvr *krei̯- elemek, yargılamak ) Lat facere, fact- yapmak

serum

YLat serum kan sıvısı Lat serum kesilmiş sütün suyu, peyniraltı suyu << HAvr *ser-³ akmak, sıvı

serüven

?

server

İng server 1. hizmetçi, hizmet sunan, servis eden, 2. bir internet deyimi İng serve hizmet etmek, servis etmek +er