serir

seri1

Fransızca série "dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen series sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince serere, sert- "dizmek, sıraya sokmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ser-3 biçiminden evrilmiştir.

seri2

Arapça srˁ kökünden gelen sarīˁ سريع z "hızlı, süratli, tez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraˁa سرع z "hızlı gitti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

serif

İngilizce serif "matbaa harflerinde tırnak" sözcüğünden alıntıdır.

serigrafi

Fransızca sérigraphie "ipekli ekran aracılığıyla basım tekniği, serigrafi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sērikós σηρικός z "ipekli kumaş" ve Eski Yunanca graphḗ γραφή z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.

serin

Moğolca serigün veya serüün "soğuk hava, ayaz" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca serege- veya sergüge- "ayıltmak, uyarmak, canlandırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca sere- "ayılmak, uyanmak, fark etmek, anlamak, sezmek" fiilinden türetilmiştir.

serj

Fransızca serge "bir tür sık dokunmuş yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince serica "ipekli kumaşlar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sericus "ipekli" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sērikós σηρικός z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük öz (EYun) Sḗres σήρες z "Uzak Doğuda efsanevi bir ülke ve ulus, Çin?" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

serkeş

Farsça sarkaş سركش z "1. başı çeken, reis, önder, 2. dik başlı, asi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça kaş كشيدن z "çeken" sözcüklerinin bileşiğidir.

serlevha

Farsça sar سر z "baş" ve Arapça lawḥa(t) لوحة z "tablo, yazı tahtası" sözcüklerinin bileşiğidir.

sermaye

Farsça sarmāya سرمايه z "bir borcun ana parası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça māya مايه z "para" sözcüklerinin bileşiğidir.

sermest

Farsça sar سر z "baş" ve Farsça mast مست z "sarhoş, mutlu" sözcüklerinin bileşiğidir.

serotonin

İngilizce serotonin "damar daraltıcı ve sinir sinyallerini güçlendirici etkiye sahip bir organik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Maurice Rapport, Arda Greene & Irvine Page, Amer. tabipler.) İngilizce sözcük İngilizce serum "kan sıvısı" ve İngilizce tonic "güçlendirici, gerici" sözcüklerinin bileşiğidir.