serd

serapa

Farsça sar ā pā سر آ پا z "baştan ayağa, tepeden tırnağa" deyiminden alıntıdır.

serasker

Farsça sar-ˁaskar سرعسكر z "baş komutan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Arapça ˁaskar عسكر z "ordu" sözcüklerinin bileşiğidir.

serazat

Farsça yazılı örneği bulunmayan *sarāzād سرازاد z "başı özgür" biçiminden alıntıdır.

serbest

Farsça sar-baste سربسته z "«baş bağı», imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça bastan بستن z "bağlamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

serçe

Oğuzca seçe "küçük bir ötücü kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Soğdca aynı anlama gelen siçē veya siçāg sözcüğü ile eş kökenlidir.

serd
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
serd e. (...) fluidis verbis prosequi narrando (historiam) [akıcı sözlerle anlatmak].

Köken

Arapça srd kökünden gelen sard سرد z "tek tek sayma, ayrıntılarıyla beyan etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarada سرد z "tek tek saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

serdetmek


04.08.2014
serdar

Farsça ve Orta Farsça sardār سردار z "«baş tutan», önder, komutan" sözcüğünden alıntıdır.

serdengeçti

Türkiye Türkçesi serden geçti "kellesinden vaz geçmiş" deyiminden türetilmiştir.

serebral

Fransızca cérébral veya İngilizce cerebral "beyne ilişkin, beyinsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cerebrum "beyin" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂-s-ro-m (*ḱera-s-ro-m) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "kafatası" kökünden türetilmiştir.

seremoni

İtalyanca ceremonia veya Fransızca cérémonie "tören, merasim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caerimonia "1. Etrüsk rahiplerinin dini törenleri [esk.], 2. her tür dini töre ve tören" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

seren

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.