serazat

ser

Fa/OFa sar سر zbaş, kafa ≈ Ave sarah- a.a. ≈ Sans śíras शिरस् za.a. << HAvr *ḱŕ̥h₂-o-s (*ḱár-o-s) a.a. HAvr *ḱerh₂- (*ḱer-) kafa, boynuz

serazat

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
hür: Esir olmayıp serazat olan

Fa *sarāzād سرازاد zbaşı özgür

 ser, azat

Not: TDK Türkçe Sözlük'ün 1988 baskısından önce hiçbir Osmanlıca ve Türkçe sözlükte görülmemiş bir deyimdir. 20. yy ortalarında son derece popüler olduğu, 1980'lere doğru kullanımdan düştüğü görülüyor.


16.09.2017