ser

septet

Fransızca septette "yedi enstrüman için müzik eseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sept "yedi" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen septem sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden türetilmiştir.

septik1

Fransızca septique "çürümeye ve kokuşmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "çürümüş, kokuşmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sḗpomai σήπομαι z "çürümek, kokuşmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

septik2

Fransızca scéptique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca skeptikós σκεπτικός z "gerçeğin bilinemeyeceğini savunan filozof Pyrrho'nun öğretisini izleyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sképthomai σκέπθομαι z "gözlemlemek, alıcı gözle bakmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱep- veya *speḱ- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir.

septisemi

Fransızca septicémie "kan zehirlenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "kokuşmuş, çürümüş" ve Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sepya

İtalyanca sepia "mürekkep balığı ve ondan elde edilen boya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sēpía σηπία z sözcüğünden alıntıdır.

ser
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sarban صَرْبَن: [["sarık", aslı 'serbent' olup, سر 'ser' (baş) ve بنت 'bent' (bağ) sözcüklerinden oluşur]]

Köken

Farsça ve Orta Farsça sar سر z "baş, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sarah- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śíras शिरस् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱŕ̥h₂-o-s (*ḱár-o-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "kafa, boynuz" kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Hintavrupa Anadilinde *kerəs- > Avesta (Zend) dilinde sarah- "baş", Eski Yunanca kéras "boynuz", Latince cere-brum "beyin". • Hintavrupa Anadilinde *krsno- > Eski Yunanca kránon "boynuz", kraníon "kafatası". • Hintavrupa Anadilinde *krən-go- > Sanskritçe śriŋga "boynuz" • Hintavrupa Anadilinde *kr- ve *kr-nu- > Latince cornus, Germence *hurnaz > İngilizce horn "boynuz". • Hintavrupa Anadilinde *keru- > Latince cervus “boynuzlu” > "geyik". • Hintavrupa Anadilinde *krə-t- > Eski Yunanca karoton “boynuz kök” > "havuç" > İngilizce carrot.Hintavrupa Anadilinde *krei- > Germence *hraina “boynuzlu” > "geyik".

Benzer sözcükler

serazat, serdümen, sermuharrir, sermürettip, seryaver


07.05.2015
ser|mek

Eski Türkçe ser- "1. yaymak, 2. sabretmek" fiilinden evrilmiştir.

sera

Fransızca serre "1. kapalı yer, 2. özellikle bitkileri soğuktan korumak için yapılan kapalı alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca serrer "sıkıca kapatmak, sıkmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince serare "kilitlemek, sürgüyle kapatmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince sera "sürgü, kapı demiri" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

seramik

Fransızca céramique "çömlekçilik (ad), pişmiş topraktan yapma (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca keramikós κεραμικός z "çömleğe ilişkin, çömlekçilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéramos κέραμος z "pişmiş topraktan yapma çömlek" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

serander

Yeni Yunanca ksirándiro ξηράνδιρο z "kuru erzak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ksiros ξηρός z "kuru" ve Yeni Yunanca ándiro άνδηρο z "seki, balkon" sözcüklerinin bileşiğidir.

serap

Arapça srb kökünden gelen sarāb سَراب z "çölde görülen hayal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraba سَرَبَ z "gitti, kaçtı, (su) akıp gitti, (deve) başıboş gitti" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.