senbernar

sen

Eski Türkçe sen sözcüğünden evrilmiştir.

sena

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯanāˀ ثناء z "övme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثنا z "çift koştu, ikiledi, katladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

senaryo

Fransızca scénario "bir tiyatro eseri veya filmin sahnelerini tarif eden metin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scenario sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca scena "sahne" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Eski Yunanca skēnḗ σκηνή z "1. çadır, çardak, gölgelik, 2. tiyatroda sahne" sözcüğünden alıntıdır.

senato

Fransızca sénat veya İtalyanca senato "ihtiyar heyeti, seçkinler meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen senatus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince senescere "yaşlanmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince sözcük Latince senex "yaşlı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sén-o-s biçiminden evrilmiştir.

senatör

Fransızca senateur "senato üyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen senator sözcüğünden alıntıdır.

senbernar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1957]
Benji adındaki 75 kiloluk bir Senbernar köpeğinin idamı

Köken

Fransızca Saint-Bernard "İsviçre'de St. Bernard manastırı rahipleri tarafından yetiştirilen köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Saint Bernard "Alplerde bir dağ geçidi ve manastır" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Bernard de Menthon "Fransız keşiş ve manastır reformcusu (10. yy)" özel adından türetilmiştir.


13.01.2015
sendele|mek

Türkiye Türkçesi sendere- "sarsılmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sendika

Fransızca syndicat "ortak bir çıkarı korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik, meslek örgütü, kredi konsosriyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince syndicus "kayyım, alacaklıların haklarını temsil etmek için mahkeme tarafından tayin edilen kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýndikos σύνδικος z "avukat, hukuki vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca dikḗ δική z "hukuk, yargı" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *díḱ-eh₂ (*díḱ-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dei̯ḱ- "işaret etmek, belirtmek, adını koymak, resmen ilan etmek" kökünden türetilmiştir.

sendikasyon

Fransızca ve İngilizce syndication "1. şirket veya kişilerin ortak bir çıkar için işbirliği yapması, 2. bankaların kredi riskini paylaşmada uyguladığı bir işbirliği yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce syndiquer veya to syndicate fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

sendrom

Fransızca syndrome "bir dizi semptomun bir arada bulunmasıyla oluşan tıbbi görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca syndromḗ συνδρομή z "birlikte koşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω, δρομ- z "koşmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sene

Arapça snA kökünden gelen sana(t) سنة z "yıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şnA kökünden gelen şənā שְׁנָא z "1. yinelemek, dönmek, dönüşmek, 2. yıl" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen şānāh שָׁנָה z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İbranice sözcük Aramice/Süryanice şənī שְׁנִי z "iki" sözcüğünden türetilmiştir.