semiyotik

semere

Arapça s̠mr kökünden gelen ṯamara(t) ثمرة z "ürün, meyve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯamara ثمر z "ürün verdi" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

semi+

Fransızca ve İngilizce semi+ "[bileşik adlarda] yarı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince semi "yarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir.

semifinal

İngilizce semi-final "yarı final" sözcüğünden alıntıdır.

seminer

Fransızca séminaire "1. ruhban okulu, 2. üniversitede grup çalışması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince seminarium "tohum yatağı, fidanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince semen "tohum" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

semir|mek

Eski Türkçe semri- "yağlanmak, şişmanlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe semiz "yağlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.

semiyotik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca sémiotique "işaretbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmiotikós σημιοτικός z "simge ve işaretlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmeiósis σημεῖον z "işaret etme, gösterme" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret" sözcüğünden +sis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için semantik maddesine bakınız.


20.08.2011
semiz

Eski Türkçe semiz "yağlı, şişman" sözcüğünden evrilmiştir.

semolina

İngilizce semolina "kaba öğütülmüş buğday unu, irmik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen semola sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen simil sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca semídālis σεμίδαλις z "kepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice samīdā סמידא z "un" sözcüğünden alıntıdır.

sempati

Fransızca sympathie "duygusal yakınlık, duygudaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sympathía veya sympátheia συμπάθεια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pásχō, path- πάσχω, παθ- z "hissetme, acı duyma" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sempatizan

Fransızca sympathisant "sempati duyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sympathiser "sempati duymak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca sympathie sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

sempozyum

Fransızca ve İngilizce symposium "sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince symposium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sympósion συμπόσιον z "içki sofrası, işret, beraber içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pósis πόσις z "içme, içiş" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pínō, po- πίνω, πο- z "içmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.