sema2

selülit

Fransızca cellulite "ciltte yağ dokusu kabarcığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cellule "hücre" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince cellula "odacık" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cella "oda, hücre" sözcüğünün küçültme halidir.

selüloz

Fransızca cellulose "canlılarda hücre duvarının hammaddesini oluşturan kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1835 Anselme Payen, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Latince cellula "hücrecik" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince cella "hücre" sözcüğünün küçültme halidir.

selva

İspanyolca selva "tropik orman" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince silva "orman" sözcüğünden evrilmiştir.

selvi

Arapça ve Farsça sarv سرو z "kozalaklı bir ağaç, cypressus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şarwīn veya şarwaynā veya şurbinnā שרוין z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şurmēnu veya şurˁīnu sözcüğü ile eş kökenlidir.

sema1

Arapça smw kökünden gelen samāˀ سماء z "1. üst, yüksek, en üstte olan, 2. çatı, tavan, ayakkabının üst kısmı vb. 3. gökyüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samā سما z "yüksek idi, yükseldi, yüceldi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sema2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250 (1444) yılından önce]
ˁārif raḳṣ çıkarıp iter χoş samāˁ [bilge adam dans edip oynuyor] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
eyle ulu kişiyem ben bī-ṣudāˁ / kim evümde her gice olur semāˁ [öyle büyük adamım ki, evimde her gece konser olur]

Köken

Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleti, müzik, raks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samaˁa سَمَعَ z "duydu, dinledi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

semazen

Bu maddeye gönderenler

istima, mesmu, semah, semai


04.05.2015
semafor

Fransızca sémaphore "denizcilikte flamalarla işaretleşme sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret, simge, gösterge" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phérō, phor- φέρω z "taşımak, getirmek" fiilinden türetilmiştir.

semah

Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleme, dinleti" sözcüğünden alıntıdır.

semai

Arapça samāˁī سماعى z "dinleti, konser" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smˁ kökünden gelen samāˁ سماع z "dinleme" sözcüğünün nisbet halidir.

semantik

Fransızca semantique "anlama ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Michel Bréal, Fr. düşünür.) Fransızca sözcük Eski Yunanca sēmantikós σημαντικός z "anlam ifade eden, anlamlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmaínō σημαίνω z "işaret etmek, anlam ifade etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sḗma σήμα z "işaret, simge, gösterge" sözcüğünden türetilmiştir.

semaver

Rusça samovar "içinde ısıtıcı tertibatı olan çay pişirme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo "kendi" ve Rusça varit' "kaynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.