seleksiyon

selb

Arapça slb kökünden gelen salb سلب z "zorla götürme, yerinden kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaba "zorla götürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sele1

Arapça ve Farsça salla سلّة z "hasırdan örülmüş sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen salā סלא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen sellū sözcüğü ile eş kökenlidir.

sele2

Fransızca selle "eyer, bisiklet oturağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sella "eyer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *sed-la biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden türetilmiştir.

selef

Arapça slf kökünden gelen salaf سلف z "1. önceleme, eskiden olma, 2. öncekiler, eskiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sālif سالف z "eski, önceki, geçmiş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça salufa سلف z "geçti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

selefî

Arapça salafī سلفى z "İslam'ın ilk çağına dönmeyi savunan dini ve siyasi hareket" sözcüğünden türetilmiştir.

seleksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
çekirdeksiz üzümün tabiî seleksiyon suretiyle Anadoluda elde edildiği anlaşılmıştır

Köken

Fransızca séléction "seçki, seçim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere "seçip ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lejyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

selektif

Bu maddeye gönderenler

selektör


08.10.2017
selektör

Fransızca sélécteur "seçici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen selector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince seligere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

selem

Arapça slm kökünden gelen salam سلم z "İslam hukukunda malı sonradan teslim etmek üzere peşin ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

selentere

Fransızca coelentérés "denizanası ve benzerlerini içeren hayvan grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca koîlos κοῖλος z "çukur, içi boş, kof" ve Eski Yunanca énteron έντερον z "iç, iç organları" sözcüklerinin bileşiğidir.

selenyum

Yeni Latince selenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca selḗnē σελήνη z "ay" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir.

self

İngilizce self "kendi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selb- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *selbʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swé biçiminden türetilmiştir.