selam

sekter

Fransızca sectaire "bir mezhep veya hizbe mensup olan, hizipçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sectarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secta "hizip" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

sektör

Fransızca secteur "1. kesim, kesit, 2. geometride dairenin iki kirişi arasında kalan dilim, 3.ekonomide etkinlik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sector "kesen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare "kesmek, bölmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

seküler

İngilizce secular "1. asra ait, 2. dine değil dünyaya ait, dünyevî" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen saecularis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince saeculum "1. insan ömrü (arkaik), 2. nesil, kuşak, çağ, devir, asır" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sh₂ei̯-tlo-m (*sai̯-tlo-m) "insan ömrü" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sh₂ei̯- (*sai̯-) kökünden türetilmiştir.

sel

Arapça syl kökünden gelen sayl سيل z "sel, su akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "(su) aktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

seladon

Fransızca céladon "griye çalan açık yeşil, bu renkte sırlanmış Çin seramiği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Céladon "Fransız yazar d'Urfé'nin Astrée adlı romanında (1610) yeşil giysili karakter" özel adından türetilmiştir.

selam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
tört işiŋe tümen miŋ salām [(peygamberin) dört yoldaşına on bin kere bin selam] [ Codex Cumanicus, 1303]
salutatio - Fa & Tr: salam (...) salam berumen, berdun [selam veririm, verdim]

Köken

Arapça slm kökünden gelen salām سلام z "1. sağ ve sağlam olma, 2. sağlık, selamet, barış, güvenlik; selam sözü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şəlām veya şalām שְׁלָם z "sağlık, selamet, güvenlik, barış; selam sözü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şalāmu veya şulmu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen silim sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Sami dillerine Sumerceden geçmiş sözcüklerdendir. Sumerce sözcük MÖ 3000'den itibaren iki yüzü aşkın metin örneğinde görülür.

Benzer sözcükler

selam durmak, selam sabah, selam vermek, selamlamak, selamlaşmak, selamlık, selamsız


16.04.2019
selamet

Arapça slm kökünden gelen salāma(t) سلامة z "sağ ve salim olma, emin olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi, güvendi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

selase

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden alıntıdır.

selatin

Arapça slṭn kökünden gelen salāṭin سلاطن z "sultanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulṭān سلطان z sözcüğünün faˁālil vezninde murabba (dörtlü) çoğuludur.

selb

Arapça slb kökünden gelen salb سلب z "zorla götürme, yerinden kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaba "zorla götürdü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sele1

Arapça ve Farsça salla سلّة z "hasırdan örülmüş sepet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen salā סלא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen sellū sözcüğü ile eş kökenlidir.