sekoya

sekene

Arapça skn kökünden gelen sakana(t) سكنة z "bir yerde oturanlar, sakinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sākin ساكن z "oturan" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

seki1

Eski Türkçe sekü "ayaklık, basamak, banko" sözcüğünden evrilmiştir.

seki2

Türkiye Türkçesi sekil "at ayağındaki aklık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sekiz

Eski Türkçe sekiz veya sekkiz "8" sözcüğünden evrilmiştir.

sekonder

Fransızca secondaire "ikincil, tali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen secundarius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince secundus "«takip eden», ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sequi, sec- "izlemek, takip etmek" fiilinden türetilmiştir.

sekoya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sekoya: Kozalaklıların posukgiller familyasından, Kaliforniya'da yetişen ... orman bitkisi.

Köken

Yeni Latince sequoia "Kaliforniya'da yetişen kızıl çam cinsi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Endlicher, Amer. botanikçi.) Latince sözcük Sequoiah "Cherokee yazısını geliştiren kızılderili öğretmen ve düşünür (1760-1843)" özel adından türetilmiştir.


06.12.2015
sekresyon

Fransızca secrétion "salgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secernere "ayrışmak, (sıvı) süzülmek, salgılanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince cernere, cret- "ayırmak, elemek, süzmek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

sekreter

Fransızca secrétaire "kâtip" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince secretarius "sır kâtibi, özel kalem müdürü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secretus "ayrık, gizli, özel" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince cernere, cret- "ayırmak, elemek" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

seks

Fransızca sexe veya İngilizce sex "1. cinsiyet, dişi veya erkek olma durumu, 2. cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sexūs "ayrışma, dişi ve erkek ayrışması, cinsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince secare, sect- "bölmek, ayırmak" fiili ile eş kökenlidir.

seksapel

İngilizce sex appeal "cinsel çekicilik" deyiminden alıntıdır.

seksek

Türkiye Türkçesi sek sek fiilinden evrilmiştir.