sek

seğir|mek

Eski Türkçe sékri- "sıçramak, hamle etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sékiz "uyanık, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 2:480)

seğmen

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır.

seher

Arapça sḥr kökünden gelen saḥar سَحَر z "gün ağarması, tan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şaḥar שַׁחַר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şēru sözcüğü ile eş kökenlidir.

sehiv

Arapça shw kökünden gelen sahw سهو z "dikkatsizlikle yapılan hata, unutkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahā "dikkatsizlik veya unutkanlık yaptı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sehpa

Farsça se-pāy سه پاى z "üçayak, tripod" sözcüğünden alıntıdır.

sek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"su katılmamış (alkol)" [ Cumhuriyet - gazete, 1955]
Bir kadeh doldurup sek olarak dikti.

Köken

Fransızca sec "kuru, su katılmamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince siccus "kuru" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯k- "suyu akmak" biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

sika


19.08.2017
sek|mek

Orta Türkçe sek- "adım atmak, hoplamak" fiilinden evrilmiştir.

sekans

Fransızca séquence "süre içinde peş peşe giden şeyler, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi, secut- "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "izlemek, peşinden gitmek" biçiminden evrilmiştir.

sekant

Fransızca sécante veya Almanca Sekant "bir daireyi kesen açı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1583 Thomas Fincke, Dan. matematikçi.) Bu sözcük Latince secans "kesen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince secare "kesmek, ayırmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

sekban

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sag سگ z "köpek" (NOT: Bu sözcük Sanskritçe śvaka श्वक z "«köpek-gibi», kurt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir. ) ve Farsça bān بان z "bakan, güden" sözcüklerinin bileşiğidir.

sekel

Fransızca séquelle "bir şeyin devamı veya izleyeni, tıpta bir hastalığın devamında görülen ikincil belirti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sequela "bir şeyin devamı, müteakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sequi "izlemek" fiilinden türetilmiştir.