sefer

sefahat

Ar safāha(t) سفاهة z [#sfh faˁāla(t) msd.] ahlaksızlık, zevk ve eğlence Ar safiha سفه zahlaksız idi

sefal(o)+

Fr céphalo+ İng cephalo+ [bileşik adlarda] kafa EYun kephalḗ κεφαλή zkafa << HAvr *ǵʰebʰ-l- a.a.

sefalet

Ar sufāla(t) سفالة z [#sfl fuˁāla(t) msd.] aşağı veya aşağıda olma, aşağılık olma Ar safala سفل zaşağı idi (≈ İbr/Aram #şpl שפל zaltta veya aşağıda olma, sefil olma ≈ Akad şapālu alt, aşağı )

sefarad

Fr séfarade İspanya Yahudisi Lad sefaradi a.a. İbr səfārad סְפָרַד zTevratta adı geçen bir batı ülkesi, belki İspanya

sefaret

Ar safīr سفير zelçi Ar safar سفر zyolculuk, sefer

sefer

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yüz utru turur bu uzun yol safar [önünde durur bu uzun yol yolculuk] [ Codex Cumanicus, 1303]
viaticus [yolculuk] - Fa & Tr: safar "... defa" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sefer: (...) Nöbet, kerre. (...) seferber (...) sefer tası

Ar safar سَفَر z [#sfr faˁal ] uzun yürüyüş, yolculuk ≈ Aram səphar ספר z1. kesme, 2. sınır, serhat, 3. yazı yazma ≈ Akad saparru at arabası veya el arabası

Not: Arapça sözcüğün fiil kökü yoktur. Aramice ve Akadça eşdeğer biçimlerde ana fikrin "ayak izi yapma, patika oluşturma, sınır çizme" olduğu anlaşılıyor. Karş. Lat marca "iz, özellikle ayak izi, sınır imi", Fr marche "sınır", marcher "yürümek". • Türkçede anlam evrimi "yol" > "askeri kampanya" ve "yol" > "döngü, tur" şeklindedir.

Benzer sözcükler: bu seferlik, sefer tası, seferber, seferberlik, seferî

Bu maddeye gönderenler: misafir, safari, sefir (sefaret), seyrüsefer, sofra


14.08.2015
sefih

Ar safīh سفيه z [#sfh faˁīl sf.] akılsız, ahlaksız Ar safiha/safuha سفه zakılsız idi, ciddiyet ve bilgelikten yoksun idi

sefil

Ar safīl/safil سَفِيل/سَفِل z [#sfl faˁīl sf.] alçak, aşağı Ar safala سَفَلَ zalçak ve aşağı idi

sefine

Ar safīna(t) سفينة z [#sfn faˁīlā(t) sf. fem.] gemi Aram səphīnā/saphīntā ספינא/ספינתא z1. düz kesilmiş tahta, levha, sal, 2. gemi ≈ Akad sapānu düzlemek, düzeltmek

sefir

Ar safīr سفير z [#sfr faˁīl sf.] elçi, arabulucu, bir aşiretin diğerine gönderdiği haberci Ar safar سفر zuzun yol yürüme, yolculuk

segâh

Fa se-gāh سهگاه züç-durak veya üçüncü durak, müzikte bir perde