sefalet

sedir1

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. bir şeyin ön ve ileri kısmı, baş köşe" sözcüğünden alıntıdır.

sedir2

Fransızca cèdre "sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden alıntıdır.

sedye

İtalyanca sedia "oturak, her çeşit sandalye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sedere "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sedēre, sess- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sed- biçiminden evrilmiştir.

sefahat

Arapça sfh kökünden gelen safāha(t) سفاهة z "akılsızlık, utanmazlık, zevk ve eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safiha سفه z "akılsız idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sefal(o)+

Fransızca céphalo+ veya İngilizce cephalo+ "[bileşik adlarda] kafa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kephalḗ κεφαλή z "kafa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰebʰ-l- biçiminden evrilmiştir.

sefalet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
süfālet ve sefillik çekmek: Vilem subire conditionem.

Köken

Arapça sfl kökünden gelen sufāla(t) سفالة z "aşağı veya aşağıda olma, aşağılık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سفل z "aşağı idi" fiilinin fuˁāla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #şpl שפל z "altta veya aşağıda olma, sefil olma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şapālu "alt, aşağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için sefil maddesine bakınız.


05.09.2017
sefarad

Fransızca séfarade "İspanya Yahudisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Lad aynı anlama gelen sefaradi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice səfārad סְפָרַד z "Tevratta adı geçen bir batı ülkesi, belki İspanya" özel adından alıntıdır.

sefaret

Arapça safīr سفير z "elçi" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça safar سفر z "yolculuk, sefer" sözcüğünden türetilmiştir.

sefer

Arapça sfr kökünden gelen safar سَفَر z "uzun yürüyüş, yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice səphar ספר z "1. kesme, 2. sınır, serhat, 3. yazı yazma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça saparru "at arabası veya el arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sefih

Arapça sfh kökünden gelen safīh سفيه z "akılsız, boş kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safiha veya safuha "akılsız ve boş kafalı idi, ciddiyet ve bilgelikten yoksun idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sefil

Arapça sfl kökünden gelen safīl veya safil سَفِيل/سَفِل z "alçak, aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سَفَلَ z "alçak ve aşağı idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.