sebt

se

Farsça ve Orta Farsça sih veya سه/سي z "üç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen çi- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen θri- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tréi̯-e-s biçiminden evrilmiştir.

seans

Fransızca séance "oturum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sedentia fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

sebat

Arapça s̠bt kökünden gelen ṯabāt ثبات z "kalma, sabit olma, kalıcılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sebep

Arapça sbb kökünden gelen sabab سبب z "1. ip, urgan, 2. yol, rota, vasıta, araç, 3. gerekçe" sözcüğünden alıntıdır.

sebil

Arapça sbl kökünden gelen sabīl سبيل z "1. yol, rota, 2. (mec.) ahlak veya din yolu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şəbīl שבילא z "a.a. (her iki anlamda)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şbl שבל z "götürme, sürme" kökünden türetilmiştir.

sebt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ashābüs-sebt: Observatores diei Sabbathi, Judaei.

Köken

Arapça sbt kökünden gelen sabt سبت z "Yahudilerin şabat günü, haftalık tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice şbt kökünden gelen aynı anlama gelen şābat שׁבּת z sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için şabat maddesine bakınız.


15.10.2014
sebükmağz

Farsça sabuk "hafif" ve Farsça maġz "beyin" sözcüklerinin bileşiğidir.

sebze

Farsça sabzī سبزى z "yeşillik, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça sabz سبز z "yeşil, taze, yaş" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

seccade

Arapça scd kökünden gelen saccāda(t) سجّادة z "namaz halısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacada سجد z "secde etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

secde

Arapça scd kökünden gelen sacda(t) سجدة z "yere kapanma, yere kapanarak tapınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgd kökünden gelen aynı anlama gelen sigdā סִגְדָא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft sf. NB 36, Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 163)

seci

Arapça scˁ kökünden gelen sacˁ سجع z "kafiyeli düzyazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacaˁa سجع z "aralıksız uzun süre öttü veya konuştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice şagˁa שׁגע z "delirdi, sayıkladı" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil Akatça şegû "kudurma, çıldırma" sözcüğü ile eş kökenlidir. )