seğmen

sefir

Arapça sfr kökünden gelen safīr سفير z "elçi, arabulucu, bir aşiretin diğerine gönderdiği haberci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safar سفر z "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır.

segâh

Farsça se-gāh سهگاه z "üç-durak veya üçüncü durak, müzikte bir perde" sözcüğünden alıntıdır.

segman

Fransızca segment "mafsal, eklem, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen segmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare, sect- "kesmek, bölmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sek- "kesmek" biçiminden evrilmiştir.

segment

İngilizce segment "mafsal, eklem, kesim" sözcüğünden alıntıdır.

seğir|mek

Eski Türkçe sékri- "sıçramak, hamle etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sékiz "uyanık, canlı" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. 2:480)

seğmen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
segbān p. vul. seimen: köpek bekçisi. Canum custos et ductor [köpek bakıcısı], et miles ex cohorte Janissariorum primariis proxima [yeniçeri ocağında bir sınıf]. Paşa segbānleri vul. seimenleri: satellitium bassae [paşa muhafızı]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
seğmen: asakir-i hafife, başıbozuk

Köken

Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sekban maddesine bakınız.

Ek açıklama

17. yy'dan itibaren türeyen paşa seymeni zümresi, taşrada güçlü paşalara bağlı düzensiz birliklerden oluşmaktaydı.

Benzer sözcükler

seymen


15.10.2014
seher

Arapça sḥr kökünden gelen saḥar سَحَر z "gün ağarması, tan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şaḥar שַׁחַר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şēru sözcüğü ile eş kökenlidir.

sehiv

Arapça shw kökünden gelen sahw سهو z "dikkatsizlikle yapılan hata, unutkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahā "dikkatsizlik veya unutkanlık yaptı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

sehpa

Farsça se-pāy سه پاى z "üçayak, tripod" sözcüğünden alıntıdır.

sek

Fransızca sec "kuru, su katılmamış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince siccus "kuru" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯k- "suyu akmak" biçiminden evrilmiştir.

sek|mek

Orta Türkçe sek- "adım atmak, hoplamak" fiilinden evrilmiştir.