seçki

secde

Arapça scd kökünden gelen sacda(t) سجدة z "yere kapanma, yere kapanarak tapınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgd kökünden gelen aynı anlama gelen sigdā סִגְדָא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft sf. NB 36, Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 163)

seci

Arapça scˁ kökünden gelen sacˁ سجع z "kafiyeli düzyazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacaˁa سجع z "aralıksız uzun süre öttü veya konuştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice şagˁa שׁגע z "delirdi, sayıkladı" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil Akatça şegû "kudurma, çıldırma" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

seciye

Arapça scw kökünden gelen sacīya(t) سجية z "tabiat, huy, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacā سجا‎ z "iyi huylu ve sakin idi" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

seç|mek

Eski Türkçe seç- "ayırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe seş- "(düğüm) çözmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

seçenek

Türkiye Türkçesi seç- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

seçki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "seçim" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Amerika seçki (intihab) arifesindedir. Yeni Türkçe: "antoloji, güldeste" [ Cumhuriyet - gazete, 1978]
1963-1972 arasında on ciltlik güzel bir seçki (antoloji) dizisi ortaya koyacak De Yayınevi

Köken

Türkiye Türkçesi seç- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için seç- maddesine bakınız.


17.11.2013
seçmen

Türkiye Türkçesi seç- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

sedan

İngilizce sedan "1. dört kişi tarafından taşınan üstü kapalı tahtırevan, 2. önü ve arkası görüntü ve uzunluk açısından eş olan otomobil modeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca ? sözcüğünden alıntıdır.

sedatif

Fransızca sédatif "sakinleştirici, müsekkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sedativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedare "oturtmak" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sedes "oturak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

sedef

Arapça ṣdf kökünden gelen ṣadaf صَدَف z "1. istiridye, deniz kabuğu, 2. bir cilt hastalığı" sözcüğünden alıntıdır.

sediman

Fransızca sédiment "çökelti, tortu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sedimentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.