seç|mek

sebze

Fa sabzī سبزى zyeşillik, bitki Fa/OFa sabz سبز zyeşil, taze, yaş

seccade

Ar saccāda(t) سجّادة z [#scd faˁˁāl mesl.] namaz halısı Ar sacada سجد zsecde etti

secde

Ar sacda(t) سجدة z [#scd faˁla(t) mr.] yere kapanma, yere kapanarak tapınma Aram sigdā סִגְדָא z [#sgd] a.a. (Kaynak: Nöldeke sf. NB 36, Jeffery sf. 163)

seci

Ar sacˁ سجع z [#scˁ faˁl msd.] kafiyeli düzyazı Ar sacaˁa سجع zaralıksız uzun süre öttü veya konuştu (≈ İbr şagˁa שׁגע zdelirdi, sayıkladı ≈ Akad şegû kudurma, çıldırma )

seciye

Ar sacīya(t) سجية z [#scw faˁīla(t) sf. fem.] tabiat, huy, karakter Ar sacā سجا‎ ziyi huylu ve sakin idi

seç|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er attın kişen seşdi [[atın kösteğini çözdü]] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
yarar ya yaramazları seçip aḏra tutġan [yarar ile yaramazı seçip ayrı tutan] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Atından ayırtlanmamış [ayrılmamış], atı ölmiş, kendi bīχoş olmış [bayılmış]. Atdan seşdiler, ögi geldi [attan ayırdılar, ayıldı]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
seçmek: İntihab, nasb, iyisini ayırtlamak, teşhis etmek. İnce şeyi görmek, uzaktan fark etmek. (...) seçici: mümeyyiz (...) seçim: teşhis. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
seçik (...) seçkin (...) seçmece (...) seçmecilik

<< ETü seç- ayırmak ≈? ETü seş- (düğüm) çözmek

Not: TTü seş- "çözmek" ve seç- "ayırmak" biçimleri en az 17. yy'a dek ayrıştırılır.

Benzer sözcükler: açık seçik, seçici, seçik, seçilmek, seçilim, seçim, seçimlik, seçkin, seçme, seçmece, seçmecilik, seçtirmek

Bu maddeye gönderenler: seçenek, seçki, seçmen


25.03.2015
seçenek

TTü seç- +AnAk

seçki

TTü seç- +gU

seçmen

TTü seç- +mAn

sedan

İng sedan 1. dört kişi tarafından taşınan üstü kapalı tahtırevan, 2. önü ve arkası görüntü ve uzunluk açısından eş olan otomobil modeli İt ?

sedatif

Fr sédatif sakinleştirici, müsekkin OLat sedativus a.a. Lat sedare [den.] oturtmak +(t)iv° Lat sedes oturak