saz1

sayko

İng psycho [abb.] ruh hastası, manyak İng psychopath a.a.

saylav

ÇTü sayla- seçmek, saymak, hesaba katmak +Av ETü say-

sayman

TTü say- +mAn

sayrı

<< OTü sayru hasta << ETü *sanrıġ/*sandrıġ ETü sandrı- hezeyan etmek, sayıklamak

sayvan

Fa sāye-bān سايه بان zgölgelik, tente, şemsiye

saz1

TTü: [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Oturmış idi ol ġuṣṣadan beŋzi sāz [kederden benzi soluk] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
saz kamış [bataklık kamışı] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çalı ve çırpı ve çalaşdan külbe-i ahzānlar gibi sāzdan [kamıştan] dükkāncıklar vardır

<< OTü saz 1. bataklık, 2. soluk (renk, beniz)

Not: Her iki anlamda 14. yy'dan eski yazılı kaynaklarda rastlanmaz. Ancak karş. Moğ siruga, Mac sár "çamur, bataklık" < Tü. • İkincil anlamı saz benizli "soluk benizli" deyiminde korunmuştur. Anlam ilişkisi için karş. Lat palus, palud- "bataklık", pallidus "soluk renkli, soluk benizli". • Esasen "bataklık" anlamına gelen TTü sazlık sözcüğü, daha sonra "kamışlık" olarak yorumlanmıştır.

Benzer sözcükler: saz benizli, sazlık

Bu maddeye gönderenler: saksı, sazan


14.04.2015
saz2

Fa sāz ساز z1. uygun [sıfat], 2. düzen, düzenek, aygıt, enstrüman [isim], 3. özellikle müzik aleti Fa sāχtan, sāz- ساختن, ساز zuydurmak, imal etmek, düzenlemek << OFa saχtan, saç- uymak, uydurmak

sazan

<< OTü sazağan yılan, ejderha

sazende

Fa sāzande سازنده z1. uyduran, düzenek kuran, 2. çalgı çalan Fa sāzīdan uydurmak, düzenlemek, saz çalmak +anda

scanner

İng scanner optik tarayıcı İng scan 1. şiiri vezinle okumak, 2. dikkatle gözden geçirmek, 3. hızla taramak, 4. görüntüyü optik tarayıcıyla taramak +er Lat scandere basamak çıkmak, şiiri vezinle okumak

scooter

İng motor-scooter bir tür motosiklet (İlk kullanım: 1915 Autoped Co., Amer. imalatçı.) İng scooter iki küçük tekerlek, ayak tahtası ve direksiyondan oluşan kızak İng scoot seğirtmek, hızlı gitmek +er