saygı

sayaç

TTü say- +(g)Aç

saydam

ÇTü saydam saf, som, bir tür şeffaf mermer ?

saye

Fa sāye سايه zgölge, (mec.) güçlü bir kişinin koruması << OFa sāyag gölge ≈ Ave asaya a.a.

sayfa

Ar ṣaḥīfa(t) صحيفة z [#ṣḥf faˁīlā(t) sf. fem.] yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap

sayfiye

Ar ṣayf صيف zyaz +īya(t)1

saygı

ÇTü: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500]
saygı سايغو، سايغين compte; réflexion, pensée, opinion; souci TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
nâ-sigâlîde (ناسگاليده) ... Sigâlîden fikir ve endişe eylemek manasına olmakla nâ- sigâlîde, fikir ve endişesi ve mülâhazası olmayan kimsedir ki saygısız tabir olunur.

TTü say- +gU

 say-

Not: Türkçe sözcüğün özgün anlamının "düşünce, consideration" olduğu anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: saygılı, saygısız


15.08.2018
saygın

TTü say- +gIn

sayha

Ar ṣayḥa(t) صيحة z [#ṣyḥ faˁla(t) mr.] haykırış, nara Ar ṣāḥa haykırdı

sayı

TTü say- +I(g) ETü sa-

sayıkla|mak

OTü sayık hayal, hezeyan +lA- OTü say- sanmak, düşünmek +Uk

sayın

Moğ sayin muhterem ≈ ETü sağ a.a.