sayfa

say|mak

<< ETü *sad- sayı saymak, takdir ve itibar etmek ≈ ETü sa- a.a.

saya

?

sayaç

TTü say- +(g)Aç

saydam

ÇTü saydam saf, som, bir tür şeffaf mermer ?

saye

Fa sāye سايه zgölge, (mec.) güçlü bir kişinin koruması << OFa sāyag gölge ≈ Ave asaya a.a.

sayfa

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
indirdi Teŋri teˁalā Adām nebīge on sahīfe

Ar ṣaḥīfa(t) صحيفة z [#ṣḥf faˁīlā(t) sf. fem.] yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap

 safha

Not: Arapça sözcük muhtemelen ṣfḥ "yayma, yazma" kökünün Güney Arapça biçiminden özel anlam kazanmış bir türevdir. Karş safha. Eski kitapların rulo halinde tek yazı sathından oluştuğu göz önüne alınmalıdır.

Benzer sözcükler: sahife, sayfalanmak, sayfalandırmak

Bu maddeye gönderenler: mushaf, sahaf


17.07.2020
sayfiye

Ar ṣayf صيف zyaz +īya(t)1

saygı

TTü say- +gU

saygın

TTü say- +gIn

sayha

Ar ṣayḥa(t) صيحة z [#ṣyḥ faˁla(t) mr.] haykırış, nara Ar ṣāḥa haykırdı

sayı

TTü say- +I(g) ETü sa-