sayın

saygı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

saygın

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

sayha

Arapça ṣyḥ kökünden gelen ṣayḥa(t) صيحة z "haykırış, nara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥa "haykırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sayı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sa- fiilinden türetilmiştir.

sayıkla|mak

Orta Türkçe sayık "hayal, hezeyan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe say- "sanmak, düşünmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sayın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sayın (صاين): Sayılır, hürmetli, mümtaz, seçme. [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sayın = Mübeccel, muhterem

Köken

Moğolca sayin "muhterem" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Cengiz Han'ın torunu Batu'nun (1207-1255) lakabıdır. 1870'lerdeki ilk Türkçülük hareketleri esnasında keşfedilerek sözlüklere alınmıştır. Moğolca sözcük genel kanının aksine %TTü saymak fiili ile değil, Eski Türkçe sağ sıfatıyla kökdeştir. (Sertkaya, Türk Dili 705 (2010)


08.06.2020
sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

saykal

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila" sözcüğünden alıntıdır.

sayko

İngilizce psycho "ruh hastası, manyak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen psychopath sözcüğünün kısaltmasıdır.

saylav

Çağatayca sayla- "seçmek, saymak, hesaba katmak" fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir. Çağatayca fiil Eski Türkçe say- fiilinden türetilmiştir.

sayman

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.